Adresát: Rada města Semily, Ivan Semecký (ředitel waldorfské školy Semily)

Věc: vyjádření k jednání Rady o situaci na waldorfské škole v Semilech

18.4.2021, České Budějovice

Vážení radní města Semily,

vážený pane Semecký,

volím tuto cestu jako své osobní vyjádření k situaci na waldorfské škole v Semilech.

Pohledy a postoje na pandemická opatření a na jednání pana Semeckého se u jedinců liší, liší se i u jedinců pracujících ve waldorfském školství, to je v současnosti přirozené a tedy v pořádku. Výchova ke svobodě a k plně vědomé odpovědnosti je jedním ze základních smyslů waldorfské pedagogiky. Jednání pana Semeckého tomuto smyslu odpovídá, ať s jeho jednáním souhlasíme či ne, a zároveň s tím si bude muset ustát právní odpovědnost vůči současným zákonům a nařízením. Takovéto kroky záleží na svědomí každého z nás a je na každém, aby se rozhodl, jak bude jednat, když se jeho svědomí dostane do konfliktu s vnějšími zákony. Právo jednat v souladu se svým svědomím považuji za nadřazené povinnosti jednat podle světských zákonů.

Vedle toho chci vyjádřit nesouhlas s jednáním státních orgánů a institucí, které zasahuje do autonomie lidské bytosti, do jejího svědomí, omezuje její vlastní odpovědnost plošnými a úzce zaměřenými opatřeními. I přes vědomí rizik spojených se současnou zdravotní situací je nutné změnit přístup, jelikož následky dosavadních řešení začínají být ve všech možných oblastech života (ekonomické, vzdělávací, kulturní, psychosomatické atd.) skutečně závažné.

Přeji si od státních institucí v oblasti zákonodárné vyjádření větší důvěry v jednotlivé lidské bytosti, které společnost tvoří. Vyžaduji právně podepřenou možnost mít více vlastní odpovědnosti a svobody ve svém jednání a co nejmenší zásahy státu do mého osobního i společenského života.

Na základě výše uvedeného vyjadřuji podporu pro to, aby si tuto záležitost svobodně a odpovědně vyřešili ti, jichž se to přímo dotýká (zaměstnanci školy, rodiče, děti, obyvatelé a představitelé města Semily), a to bez zasahování či ohrožování tohoto procesu ze strany státních institucí.

S poděkováním a pozdravem

Tomáš Avramov (učitel na waldorfském lyceu v Č. Budějovicích)

 

Petr Zuska je český choreograf, režisér, tanečník, pedagog, dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla v Praze.

 

 

Vyjádření společnosti antropozofických lékařů a farmaceutů k nařízenému testování žáků ve školách a k mimořádným plošným opatřením

Odborná společnost antropozofických lékařů a farmaceutů (dále SALF) zásadně nesouhlasí s plošnými opatření vlády ČR týkající se testovaní dětí a nutnosti nošení ochrany obličeje během školní výuky.

Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého pohledu jde z mnoha důvodů o velmi negativní zásah do integrity vývoje dítěte. Krátkodobý teoretický efekt snížení rychlosti nákazy je tomu zcela neadekvátní.

Zásadní problémy vnímáme:

a ti, kteří si myslí

že je teď lepší zalézt

abychom v klidu přečkali

zlou dobu

mají po včerejším

semilském rozhodnutí

pocit, že mají pravdu

 

Je to škola našeho Hynečka a pana ředitele znám osobně . V této době kdy je společnost rozdělena na dva jakési tábory a vedou spolu pomyslnou válku o tom kde je pravda a každý má na to svůj úhel pohledu .Tím já se tu nechci rozepisovat . Chci jen vyjádřit podporu panu řediteli Semeckému . Ve škole zná pan ředitel každičkého žáka jménem . Každé ráno stojí na chodbě pod schody a vítá je . Každý k němu přichází s podáním ruky a on mu povídá : dobré ráno Hynku , dobré ráno Magdo atd. Není to pro něj jen práce a dát dětem vzdělání . Snaží se by škola byla půdou pro jejich přirozený rozvoj . Učitel je zde nejen vzorem , ale i inspirací . Waldorf je založen na respektu k vývojové psychologii. A pan ředitel je na svém místě.

„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ 

Benjamin Franklin

 

Vážení spolkovníci, 

posílám výzvu jedné naší maminky z brněnské waldorfské školy k podpoře semilského ředitele Ivana Semeckého, který měl tu odvahu vyjádřit veřejně svůj názor a umožnil všem "svým" dětem (bez ohledu na vztah jejich rodičů k testování) jít opět do školy. Ve výzvě jsou zajímavé odkazy, poskytujeme k dalšímu šíření mezi vaše členy.

Již zítra se má jednat o odvolání pana Semeckého z funkce, přikládáme odkaz na petici.

e-petice: 

https://www.petice.com/petice_za_navrat_dti_do_kol_bez_podminek_a_na_podporu_editele_waldorfske_koly_v_semilech_ivana_semeckeho