Adresát: Rada města Semily, Ivan Semecký (ředitel waldorfské školy Semily)

Věc: vyjádření k jednání Rady o situaci na waldorfské škole v Semilech

18.4.2021, České Budějovice

Vážení radní města Semily,

vážený pane Semecký,

volím tuto cestu jako své osobní vyjádření k situaci na waldorfské škole v Semilech.

Pohledy a postoje na pandemická opatření a na jednání pana Semeckého se u jedinců liší, liší se i u jedinců pracujících ve waldorfském školství, to je v současnosti přirozené a tedy v pořádku. Výchova ke svobodě a k plně vědomé odpovědnosti je jedním ze základních smyslů waldorfské pedagogiky. Jednání pana Semeckého tomuto smyslu odpovídá, ať s jeho jednáním souhlasíme či ne, a zároveň s tím si bude muset ustát právní odpovědnost vůči současným zákonům a nařízením. Takovéto kroky záleží na svědomí každého z nás a je na každém, aby se rozhodl, jak bude jednat, když se jeho svědomí dostane do konfliktu s vnějšími zákony. Právo jednat v souladu se svým svědomím považuji za nadřazené povinnosti jednat podle světských zákonů.

Vedle toho chci vyjádřit nesouhlas s jednáním státních orgánů a institucí, které zasahuje do autonomie lidské bytosti, do jejího svědomí, omezuje její vlastní odpovědnost plošnými a úzce zaměřenými opatřeními. I přes vědomí rizik spojených se současnou zdravotní situací je nutné změnit přístup, jelikož následky dosavadních řešení začínají být ve všech možných oblastech života (ekonomické, vzdělávací, kulturní, psychosomatické atd.) skutečně závažné.

Přeji si od státních institucí v oblasti zákonodárné vyjádření větší důvěry v jednotlivé lidské bytosti, které společnost tvoří. Vyžaduji právně podepřenou možnost mít více vlastní odpovědnosti a svobody ve svém jednání a co nejmenší zásahy státu do mého osobního i společenského života.

Na základě výše uvedeného vyjadřuji podporu pro to, aby si tuto záležitost svobodně a odpovědně vyřešili ti, jichž se to přímo dotýká (zaměstnanci školy, rodiče, děti, obyvatelé a představitelé města Semily), a to bez zasahování či ohrožování tohoto procesu ze strany státních institucí.

S poděkováním a pozdravem

Tomáš Avramov (učitel na waldorfském lyceu v Č. Budějovicích)