Vyjádření společnosti antropozofických lékařů a farmaceutů k nařízenému testování žáků ve školách a k mimořádným plošným opatřením

Odborná společnost antropozofických lékařů a farmaceutů (dále SALF) zásadně nesouhlasí s plošnými opatření vlády ČR týkající se testovaní dětí a nutnosti nošení ochrany obličeje během školní výuky.

Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého pohledu jde z mnoha důvodů o velmi negativní zásah do integrity vývoje dítěte. Krátkodobý teoretický efekt snížení rychlosti nákazy je tomu zcela neadekvátní.

Zásadní problémy vnímáme:

1. V možnosti kontaminace nosní sliznice neznámou látkou z odběrových sad bez příslušné evropské certifikace (je zde mnoho otazníků nad použitým materiálem a dodržení hygienických podmínek při výrobě a balení).
2. Riziko mechanického poškození sliznice při neodborném odběru, který byl doposud v kompetenci zdravotnických pracovníků.
3. Dlouhodobé omezení přístupu kyslíku do organismu dítěte rouškou nebo respirátorem může vést k nevratným poškozením fyzického i psychického vývoje.
4. Neúměrná zátěž z celého procesu testování a možné psychické obtíže v budoucnosti.
5. Morální újma ve vývoji dětí, kde je pedagog i rodič často v zásadním osobním rozporu s tím, jakým způsobem je nucen jednat a jaké je jeho osobní přesvědčení. Mnozí z nás máme v paměti osobní „totalitní zkušenost“, kdy slova byla v rozporu s činy.
6. Nemalé množství dětí trpí atopickým ekzémem, v ordinacích vídáme stále častěji výrazné zhoršení ekzému pod rouškou.
7. Poměrně velké množství dětí trpí astmatem a pylovou alergií. Zejména v pylové sezóně pak roušky výrazně zhorší dechové problémy těchto dětí.
8. V neposlední řadě bychom zmínili fakt, že u malých dětí je téměř nemožné předpokládat, že budou s rouškami nakládat podle doporučených epidemiologických předpisů (jak správně nasadit, jak s rouškou nakládat po jejím sejmutí, jak a kdy použít znovu či jinou, kam s použitou apod.). Při “nesprávném” použití pak může kontaminovaná rouška více uškodit než pomoci.


V našich lékařských praxích zaměřených na celostní přístup léčení velmi často pečujeme o pacienty od jejich dětského věku až do dospělosti. Máme tedy vysledován nejen krátkodobý dopad nemoci, ale především dlouhodobý vliv způsobu léčby a sociálního prostředí na výskyt onemocnění přicházejících v dospělosti.

Každý si tedy může položit na misku vah:
a) hodnotu doporučení lékařských odborníků vycházejících z vlastních a mnohogeneračních lékařských zkušeností

b) neověřené argumenty teoretických epidemiologů, kteří se s reálným pacientem téměř nesetkají a vytváří pouze matematické modely průběhu a vývoje tzv. „epidemie“ Pokud tedy vláda naslouchá pouze teoretickým epidemiologům, způsobuje obrovské škody na všech úrovních společnosti a nejvíce poškozuje mladou generaci.

Návrh řešení

Domníváme se, že omezování přístupu dětí ke vzdělání stanovením jakýchkoliv omezujících podmínek (testování, roušky), je zásadním porušením listiny základních práv a svobod. Pokud vláda svým nařízením porušuje stávající zákony a ústavu, považujeme za nezbytné podniknout právní kroky.

Do doby, než soud případně rozhodne o zrušení těchto opatření navrhujeme následující postup:

Vyjádření nesouhlasu a podniknutí právních kroků, které umožnuje ústava. Po dobu nezbytně nutnou minimalizovat možnost poškození integrity dítěte.

• Testovat děti neinvazivně – pouze ze slin. Pokud tyto testy nemá možnost zajistit zřizovatel školy, rodiče mají možnost nechat otestovat dítě u pediatra, nebo u jakéhokoliv klinického lékaře.
• Zachování vzdělávání pro děti, jejichž rodiče odmítají tato nařízení.

V této souvislosti se domníváme, že je možné:

Odmítnout neopodstatněná nařízení vlády, kdy ředitel školy nebo jiné vzdělávací instituce (u waldorfské školy po odhlasování kolegia) má právo učinit okamžité kroky k ochraně nezletilých osob jemu svěřených s plným vědomím možných následků.

Cílem prohlášení je dlouhodobé zachování zdravého fyzického i psychického vývoje mladé generace bez omezování základních práv a svobod. Jsme připraveni ke konstruktivní diskuzi a spolupráci s dalšími subjekty, které si kladou stejný cíl.

Věříme, že naše argumenty přispějí k otevření diskuze o smysluplnosti vládních nařízení, která se tak zásadním způsobem dotýkají osobní svobody každého z nás.

SALF plně podporuje aktivity občanské platformy www.zdraveforum.cz

za radu SALF
MUDr. Andrea Málková

MUDr. Michaela Wimmerova

www.salf.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.