TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Průlomový výsledek kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje: Ředitel nezodpovídá za nošení roušek ve škole

Semily, 27. května 2021

Škola ani její ředitel nemohou nést odpovědnost za to, zda žáci ve škole nosí respirátory. Nemohou tedy ani žakům, kteří respirátory nosit nechtějí nebo nemohou, nařizovat jejich nasazení, nebo je z tohoto důvodu dokonce vyřadit z prezenční výuky. K tomuto závěru dospěli pracovníci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje poté, co se vypořádali s námitkami k závěrům kontroly, kterou provedli v dubnu ve Waldorfské základní a střední škole Semily. K tomu to průlomovému zjištění bohužel dospěli až o měsíc později. Mezitím městská rada odvolala z funkce ředitele Ivana Semeckého právě proto, že podle radních vědomě porušoval povinnosti stanovené mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Tyto dokumenty rodičů byly připraveny ve spolupráci s právní skupinou Zdravého fóra

Rodiče dětí Waldorfské základní a střední školy Semily se postavili za odvolaného ředitele a dál budou bránit ústavně garantovaná práva svých dětí

Semily, 20. dubna 2021

Rozhodnutí Rady města Semily odvolat Ivana Semeckého, ředitele Waldorfské základní a střední školy, byl rozporuplný krok, který zásadně nepřispěje ke zklidnění situace. Dál budeme bránit ústavně garantovaná práva svých potomků, říkají rodiče, kteří odmítají povinné testování ve školách. Právě jim ředitel Semecký umožnil, aby netestované děti mohly usednout do lavic se svými spolužáky a vzdělávat se. Ano, zní to absurdně, ale za to byl potrestán. Přitom, podle vyjádření většiny rodičů, svým postupem a rozhodnutím umožnil přístup do školy všem dětem tak, jak mu to ukládá školský zákon a jak to dětem zaručuje Listina základních práv a svobod ČR a mezinárodní Úmluva o právech dítěte.