Smyčka se utahuje. Blíží se doba, kdy bude přístup ke vzdělávání podmíněn vakcinací dětí?!
Vážení rodiče, učitelé, ředitelé škol, spoluobčané,
nikdy by mě nenapadlo, kam dospěje demokracie v naší zemi po více než třiceti letech své obnovené existence. Naše vláda spolu se všemi tvůrci zákonů stále častěji ignoruje a pohrdá základními právními dokumenty našeho státu – Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a mnohými dalšími zákony. Jsme tak všichni svědky jakési „koronakracie“ či „kovidkracie“, která se neustále odvolává na pandemii či epidemii, jež nikdy pandemií a epidemií v pravém slova smyslu nebyla, neustále společnost polarizuje a šíří v ní strach.
Ano, nemoc Covid-19 existuje. Nevím, jestli vznikla přirozeným způsobem či unikla z nějaké čínské laboratoře. Jistotou a trpkou skutečností je fakt, že v naší zemi dosáhla rekordního počtu obětí. Jsme v tomto ohledu bohužel opravdu „best in covid“. Tato nemoc byla, je a asi i minimálně v blízké budoucnosti ještě bude předmětem sporů, diskusí a rozdělování společnosti. Postupně se z naší společnosti vytratila vzájemná důvěra, tolerance a pospolitost - vlastnosti, díky kterým jsme dokázali společně zvládnout první vlnu této nemoci. Velký podíl na této skutečnosti má marketingový a populistický způsob vládnutí současné koalice včele s panem premiérem a jeho loajální partou. Jsme stále častěji svědky diskriminace, cenzury, totálního selhání médií (včetně těch veřejnoprávních) a naopak cílené a neutuchající propagandy vládních nápadů. Je dlouhodobě zkoušena naše trpělivost a ochota respektovat a dodržovat vládní nařízení.

FPÖ poslanec Dr. Dagmar Belakowitsch v průběhu rozpravy v Národní radě o bodech 1 a 2 pořadu jednání „Zákon o epidemii z roku 1950 a zákon o opatřeních COVID-19“ 3. května 2021. (Zdroj: ORF)

Národní rada je jedna ze dvou komor parlamentu Rakouska se sídlem ve Vídni. Rada má 183 poslanců

Předseda Národní rady: Wolfgang Sobotka

Místopředseda: Norbert Hofer

P E T I C E

  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Stanovisko rodičů Základní školy Waldorfské Pardubice a vzkaz zřizovateli, vládě, poslancům a ministrům k testování dětí a zakrývání dýchacích cest!

My níže podepsaní rodiče a občané souhlasíme s následujícím stanoviskem, na kterém se dohodl kruh rodičů “Péče o udržitelné prostředí pro výuku” ZŠ Waldorfské Pardubice.

Znění stanoviska kruhu rodičů „Péče o udržitelné prostředí pro výuku“ Základní školy Waldorfské Pardubice k testování dětí a zakrývání dýchacích cest

Jak mění pandemie názory

Články k pedagogickým otázkám v době pandemie z časopisu Člověk a výchova 2020/2 k pandemické situaci s ohledem na pedagogické a psychologické aspekty.

1) Asociace waldorfských škol: Stanovisko k situaci dětí a dospívajících

2) Tomáš Zdražil: O pěstování odvahy

3) Dušan Pleštil: Čemu dát větší váhu na miskách vah

4) Tomáš Jedlička: Svobodné školství

Zdroj:

http://www.waldorf-semily.cz/web/zpravy/zprava.php?id=1591355530

 

Informace k dobrovolnému testování žáků od 26. 04. 2021
Posted By Petr Vrána on 24.4.2021

Vážení rodiče,

rád bych Vás touto cestou informoval o skutečnosti, že od pondělí 26. 04. 2021 nebudu nadále vyžadovat, aby Vaše děti podstupovaly povinné antigenní testování před zahájením výuky. Rozhodnutí, jestli děti testování absolvují, ponechám zcela na Vás. V případě, že své dítě testovat nechcete, vybavte jej na cestu do školy podepsaným prohlášením o skutečnosti, že si nepřejete, aby bylo dítě konkrétní den testováno.