Jsme společenství rodičů, kteří svými iniciativami podporují návrat dětí do škol bez podmínek a svobodu ve vzdělání.

Děti mají právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají vzdělávat děti.
Rodiče i učitelé mají navíc společnou povinnost chránit fyzické i duševní zdraví dětí, jejich zdravý vývoj a štěstí. 

Podporujeme svobodné vzdělávání dětí i dospělých, vycházející z iniciativy eticky jednajících jednotlivců, dále uvádění principů sociální trojčlennosti a duchovních hodnot do života, a péče o zdravé životní prostředí.

26. 4. 2021 jsme založili Spolek pro svobodné vzdělávání, který se každý týden schází a svou prací usiluje o bezpodmínečný návrat dětí do škol.