K dnešnímu dni 19. 4. 2021 byl Radou města odvolám ředitel Waldorfské zákadní a střední školy Semily, p.o., Mgr. Ivan Semecký (viz. odkaz).

ODVOLÁNÍ ŘEDITELE WALDORFSKÉ ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY SEMILY

Svým podpisem vyjadřuji podporu iniciativám za návrat dětí do škol bez podmínek a řediteli Waldorfské školy v Semilech Ivanu Semeckému, za jehož následující postoje mu hrozí odvolání a sankce škole:
Děti mají právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají vzdělávat děti.
Rodiče i učitelé mají navíc společnou povinnost chránit fyzické i duševní zdraví dětí, jejich zdravý vývoj a štěstí.
 
My, níže podepsaní, požadujeme, aby nebyly činěny žádné kroky, které by vedly k odvolání ředitele Waldorfské školy, pana Ivana Semeckého. 
Elektronická verze petice zde.

Petici je možno také podepsat na těchto místech v Semilech:  
- Antikvariát, Komenského nám. 116; 
- Bezobalový obchod (nad Čajovnou u Robinsona), Josefa Hory 22
 
Petiční výbor ve složení:
Martina Wittmayerová Benešovská 237, 513 01 Semily
MUDr. Alexandra Pávková Bítouchov 192, 513 01 Semily
Martina Vondrová Komenského nám. 119, 513 01 Semily
Ing. Jiří Šťastný Vranové 1. díl 11, 468 22 Malá Skála
MUDr. Tomáš Lena Světlá 3, 513 01 Semily
Jan Pospíšil Benešov u Semil 183, 512 06
Mgr. Karel Redlich, DiS. Bítouchov 56, 513 01 Semily
Jednat jménem výboru je oprávněn kterýkoliv jeho člen.

Děti mají právo chodit do školy. Rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech. Učitelé mají děti vzdělávat.

Škola vs. testovací centrum

Vydaná mimořádná opatření a metodické pokyny staví ředitele škol do absurdní pozice, ve které mají některým dětem zakazovat chodit do školy, rodičům odpírat jejich základní práva a z učitelů dělat zaměstnance „testovacího centra“.

K tomu školy rozhodně sloužit nemají!

Kromě naprosto nepřiměřených nároků na školu jde hlavně o popření základních práv dětí a rodičů.

Proto z výše uvedených důvodů:

1. Testování dětí nechávám na rozhodnutí rodičů. Pouze trvám na tom, aby rodiče vyjádřili svůj případný nesouhlas s testováním písemně.

2. Nošení roušky ve třídách nechávám na rozhodnutí rodičů. Trvám na jejich nošení ve společném prostoru školy.

V Semilech, dne 15. 4. 2021

Ivan Semecký, ředitel školy