Pro dokreslení současné situace přeposíláme odpovědi Ministerstva zdravotnictví na dotazy JUDr. Nielsena ohledně epidemie. Necháme na všech, aby zhodnotili s jakým zoufalstvím je řízen náš stát a na podkladě jakých argumentů jsou u nás omezována základní práva. Zákonem je dáno, že když přijde povodeň, požár apod., nouzový stav se stále vyhlašuje (vláda ho musí formálně vyhlásit, to se nenechává jen tak; musí k tomu být určitý správní akt). Jediná přírodní událost, kde to funguje jinak, jsou epidemie. Právní skupiny v ČR vyvíjejí tlak, aby se to v zákoně změnilo, protože jinak epidemie zůstanou navždy nepřezkoumatelnou zbraní v rukou vlády (připomínám navíc, že se nikdo nedostane k oficiálním datům, protože ta drží ÚZIS a ten je díky § 73 odst. 7 zákona o zdravotních službách nemusí poskytnout ani na základě zákona o svobodném přístupu k informacím). 

Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, Ivan Semecký, se dočkal prvního, byť dílčího, zadostiučinění. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje uznala, že škola ani její ředitel nemohou nést odpovědnost za to, zda žáci ve škole nosí respirátory. Nemohou tedy ani žakům, kteří respirátory nosit nechtějí nebo nemohou, nařizovat jejich nasazení, nebo je z tohoto důvodu dokonce vyřadit z prezenční výuky. 

Ivan Semecký byl ze své funkce ředitele odvolán poté, kdy se v právním chaosu mimořádných opatření, nařizujících testování školáků, ukládajících jim nošení respirátorů po celou dobu jejich pobytu ve škole a zavádějících tzv. rotační výuku, pokusil nastolit spravedlivý a právně přehledný systém. Jeho motivací bylo zajistit, aby právo na vzdělání bylo dostupné všem dětem a aby o zdraví dětí rozhodovali zejména jejich rodiče. Poté, kdy někteří rodiče informovali o situaci v semilské škole hygienickou stanici a sociální sítě, dostal se tento případ na veřejnost. Reakce města, coby zřizovatele, ani kontrolních orgánů na sebe nenechaly dlouho čekat. Městská rada nespravedlivě obvinila ředitele Semeckého z politizace věci (ačkoliv k její medializaci nezavdal příčinu). Velice brzy proběhla ve škole kontrola krajské hygienické stanice a na jejím základě, bez toho, aby byl případ řádně došetřen, byl ředitel Semecký nejprve odvolán ze své funkce, následně mu pak byl ukončen i pracovní poměr. 

Právní analýza testování dětí ve školách určená pro ředitele škol, učitele a rodiče

Právní analýza testování dětí ve školách určená pro ředitele škol, učitele a rodiče
1/
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 06.04.2021 mimořádné opatření č. 14592/2021, kterým
umožňuje žákům ve škole osobní přítomnost pouze tehdy, kdy podstupují dvakrát týdně ve školách preventivní vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si žák provádí sám nebo které mu je provedeno jinou osobou, a které mu poskytla škola.
V odůvodnění tohoto opatření je uvedeno, že se jedná o nástroj k zajištění kontroly a řízení pohybu zejména v uzavřených prostorách a o prevenci infekčního onemocnění. Opatření je vydáno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, § 69 odst. 1 písm. i), podle kterého může orgán ochrany veřejného zdraví v nezbytně nutném rozsahu nařídit „zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.“
Z uvedeného vyplývá, že se jedná o uložení zákazu přítomnosti ve škole netestovanému dítěti ministerstvem zdravotnictví.
Ze zákona o ochraně veřejného zdraví a z mimořádného opatření vyplývá, že
- porušení zákazu v podobě přítomnosti dítěte ve škole, ač není dítě preventivně testováno, není žádným způsobem sankcionovatelné. Za přítomnost dítěte ve škole není právně odpovědná škola, ale zákonní zástupci dítěte.