Píseň Lidi pojďte, děti braňte

Setkání pořádá rodičovská iniciativa Kruhy rodičů pro rodiče, kteří nejsou spokojení s aktuální situací ohledně testování dětí, povinného nošení roušek a respirátorů ve školách, popř. i případného očkování dětí. Na setkání jsou vítaní i rodiče, kteří mají jakékoliv dotazy – ty mohou položit řečníkům/účastníkům z řad lékařů či právníků.

Aktuální info sledujte zde:

https://www.facebook.com/events/218952873205698

 

Ve věci Ivana Semeckého a semilské školy jde o víc, mnohem víc
projev Leoše Převrátila na Shromáždění 19.4.2021

Pozn: Na pódiu jsem stačil přednést jen menší část chystaného projevu, pro toto písemné uveřejnění jsem ho ještě poupravil.

Osobní morální činy jednotlivců nejsou potřeba jen u ředitelů.
Je třeba je v co největší míře umožnit a podnítit v celé společnosti, především však právě ve školství.


Svoboda ve školství
Učitelé jsou dnes celkem bez reptání zvyklí hrbit hřbet před úřední mocí, stále větší houští ministerských předpisů, metodických pokynů atd. Je to svěrací kazajka, která omezuje a poškozuje dýchání školy, ještě víc než dlouhodobě nasazený respirátor.

My, rodiče dětí Waldorfské základní a střední školy Semily (dále jen WZSŠ), se distancujeme od jakýchkoliv aktivit politického charakteru, včetně Chcípl pes aj. a dále od jakýchkoliv excesů a extremistických skupin a prohlašujeme, že pokojné shromáždění svolané na dnešní 15:00 (s ukončením v 16:00) na Ostrově v Semilech se koná výlučně za účelem vyjádření ústavně garantovaných práv rodičů dle Úmluvy o právech dítěte, Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod a vyjádření podpory Mgr. Ivanu Semeckému, řediteli WZSŠ.

Shromáždění se bude konat v pondělí 15 h v Semilech, park Ostrov (poblíž centra).

Milí přátelé,
na zítřejší den je na městě oficiálně nahlášeno více akcí.
Jednu nahlásilo hnutí Chcípl pes od 15:00 na Riegerově náměstí 63 a v ul. Husova 2.
Další nahlásili Svobodní před radnicí.

Abyste se nedopatřením neocitli na jiném místě, námi pořádané shromáždění Pro naše děti se koná na Ostrově od 15hod.

 

Živý přenos z akce naleznete na tomto odkazu

https://www.facebook.com/Akademiesobestacnosti/posts/4073964049313231