Vždy mě u srdce zahřeje setkání s někým, kdo přináší naději ❤️ Pan ředitel Petr Vrána mezi takové patří a má můj obdiv za svou odvahu postavit se za děti 💪 Respekt. A přání, aby byl inspirací pro mnohé další, kteří zatím svou odvahu nenašli 🙏

CHCI ŽÍT VE SVOBODNÉ ZEMI! ✌️🕊 M.

Iniviativa Vraťme děti do školy BEZ PODMÍNEK!

❤👉 Ředitel ZŠ Petr Vrána hájí zájmy dětí 👈❤

⭐️🎥 ODKAZ NA VIDEO:

Ředitel základní školy v Troubkách je jedním z řady ředitelů, učitelů a pedagogických pracovníků, se kterými naše iniciativa natočila video o současné situaci ve školství z podhledu těch, kteří se nebáli postavit proti šikaně a diskriminaci našich dětí ve školách. V tomto projektu vám v následujících dnech postupně přineseme příběhy statečných lidí, pro které jsou důležité pojmy jako svědomí, právo, svoboda a vzdělání bez šikanózních podmínek. Takových odvážných je čím dál více a všichni jsou velkou inspirací a povzbuzením pro ostatní. Pokud i vy víte o někom takovém, rádi jeho příběh také zveřejníme. Děkujeme a přejeme vám i nám všem hodně sil a odvahy v této náročné době.

Tým iniciativy Vraťme děti do školy BEZ PODMÍNEK!

informace-pro-skoly-prazdninovy-provoz-a-rezim-v-zari-2021-final.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A REŽIM ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
INFORMACE PRO OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz koronalinky/koronamailu bude během letních prázdnin přerušen. Obnovení se předpokládá v druhé polovině srpna.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že povinné testování zaměstnanců bylo od 1. července 2021 zrušeno a také byla zrušena specifická pravidla pro testování při vzdělávání s tím, že epidemiologická opatření včetně dokládání testování v některých případech se řídí obecnými pravidly (k tomu viz dále).

Upozornění SÚKL k nežádoucím účinkům vektorových vakcín proti COVID-19
 
(Tento informační e-mail je rozesílán dle kontaktních adres uvedených v Registru poskytovatelů zdravotních služeb poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a poskytovatelům zdravotních služeb s odborností všeobecné lékařství)
 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k tomu, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pozoruje nedostatečnou informovanost některých lékařů o identifikovaném velmi vzácném, avšak závažném riziku nežádoucího účinku očkování vektorovými vakcínami proti COVID-19, chtěla bych Vás na toto riziko a případnou léčebnou a diagnostickou intervenci s ním spojeným upozornit a požádat o předání této informace v rámci Vaší nemocnice (pokud je adresátem tohoto e-mailu vedení nemocnice). Jedná se o riziko velmi vzácného ale závažného nežádoucího účinku vakcín Vaxzevria (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) a COVID-19 Vaccine Janssen - syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS). Tento nežádoucí účinek je závažný a vyžaduje specializovanou léčbu. Lékaři se mají řídit příslušnými postupy a/nebo se poradit se specialisty (např. s hematology, se specialisty na koagulaci). Prozatímní doporučení pro diagnostiku a léčbu TTS lze nalézt na stránkách České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP: https://csth.cz/doporucene-postupy/ a mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu: https://www.isth.org/news/561406/The-ISTH-Releases-Interim-Guidance-on-Vaccine-Induced-Immune-Thrombotic-Thrombocytopenia-VITT-.htm. O doporučených postupech informovala rovněž Evropská agentura pro léčivé přípravky dne 7. 6. 2021: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-raises-awareness-clinical-care-recommendations-manage-suspected-thrombosis-thrombocytopenia.