Přerov 29. dubna (ČTK) - Základní škola a Mateřská škola Troubky na Přerovsku se rozhodla nepožadovat po dětech v rozporu s nařízením ministerstva zdravotnictví povinné nošení roušek. Absolvování výuky bez roušek má podle ředitele i značnou podporu rodičů, řekl dnes ČTK ředitel školy Petr Vrána. Školáci se nemuseli v pondělí ani povinně testovat, antigenní testování s výběrem ze tří druhů testů však zavedla škola opět dnes. Podle ředitele vyplynulo ze strany rodičů, že se samotným testováním potomků zásadní problém nemají. Situací na škole se již zabývá hygiena i obec, jejich stanovisko ČTK zjišťuje.

Rozhodnutí o nutnosti testování dětí ponechal v pondělí ředitel školy na rodičích, rozhodl se tak na základě svého osobního přesvědčení. Rodičům vzkázal, že pokud by umožnil byť jen jedinému dalšímu dítěti přístup ke vzdělání, má tento jeho krok smysl. Na začátku týdne se nechalo ve třech třídách školy otestovat  celkem 29 žáků, 18 test neabsolvovalo, někteří z nich se otestovali doma, a tři žáci do školy nepřišli. "Dnes už se všechny přítomné děti testovaly, vedlo mě k tomu zjištění, že otázka testování žáků naši komunitu nijak zvlášť nerozděluje," uvedl ředitel školy. Škola dnes rodičům nabídla tři varianty testů. Nikdo z žáků nebyl pozitivní.

Naopak možnost absolvování výuky bez roušky měla u rodičů podle Vrány daleko větší podporu a zastání, jejich nošení je tak ve škole i nadále dobrovolné. Ředitel argumentuje tím, že žáci mají mít i ve škole možnost dýchat čerstvý vzduch, třídy jsou pravidelně větrány, děti často chodí na školní zahradu. Nošení roušek po absolvování antigenního testu s negativním výsledkem považuje za zbytečné a ohrožující zdraví žáků. "Já nemohu vyžadovat po dětech něco, co podle mě ani nejsou schopny samy dodržovat. Měnili bychom se z učitelů na dozorce, nebyli  bychom tak jejich partnery a průvodci vzděláváním, těmi, kterým mají důvěřovat.

Testování, roušky a rotační výuka jsou podmínky, které umožnily, aby se od 12. dubna mohli žáci vrátit do lavic. Například v Semilech stálo ředitele waldorfské školy Ivana Semeckého, který umožnil v rozporu s nařízeními zapojit se do výuky i netestovaným dětem a ve třídách navíc nemusely mít roušky, místo. Ředitel troubecké školy uvedl, že je připraven nést následky svého jednání, je však i nadále přesvědčen o tom, že by mělo dojít k revizi stávajících podmínek prezenční výuky. "Toto rozhodnutí ve mně zrálo poslední dva týdny, i přestože si uvědomuji riziko, že mohu přijít o místo. Mým cílem však bylo toto téma otevřít.“