26. 4. 2021 jsme založili Spolek pro svobodné vzdělávání, který se každý týden schází a svou prací usiluje o bezpodmínečný návrat dětí do škol.

Rada spolku:

Jednatelka Martina Wittmayerová

Antonín Hoffmann

Tomáš Lena

Alexandra Pávková

Leoš Převrátil

Ivan Semecký

Karel Stanko

Dita Šťastná

 


Spolek pro svobodné vzdělávání
Nádražní 214, Podmoklice, 513 01 Semily
Identifikační číslo 10867813

Účel
Účelem spolku je podpora svobodného vzdělávání dětí i dospělých vycházejícího z iniciativy eticky jednajících jednotlivců.
Dále uvádění principů sociální trojčlennosti a duchovních hodnot do života a péče o zdravé životní prostředí.


Název nejvyššího orgánu
Členská schůze


Statutární orgán
Jednatelka
MARTINA WITTMAYEROVÁ

Kontrolní komise
Předseda kontrolní komise
JAN POSPÍŠIL

Členové kontrolní komise
Mgr. DANIEL MŰLLER
TOMÁŠ LHOTA