Pro dokreslení současné situace přeposíláme odpovědi Ministerstva zdravotnictví na dotazy JUDr. Nielsena ohledně epidemie. Necháme na všech, aby zhodnotili s jakým zoufalstvím je řízen náš stát a na podkladě jakých argumentů jsou u nás omezována základní práva. Zákonem je dáno, že když přijde povodeň, požár apod., nouzový stav se stále vyhlašuje (vláda ho musí formálně vyhlásit, to se nenechává jen tak; musí k tomu být určitý správní akt). Jediná přírodní událost, kde to funguje jinak, jsou epidemie. Právní skupiny v ČR vyvíjejí tlak, aby se to v zákoně změnilo, protože jinak epidemie zůstanou navždy nepřezkoumatelnou zbraní v rukou vlády (připomínám navíc, že se nikdo nedostane k oficiálním datům, protože ta drží ÚZIS a ten je díky § 73 odst. 7 zákona o zdravotních službách nemusí poskytnout ani na základě zákona o svobodném přístupu k informacím). 

Dopis si můžete přečíst ve formátu PDF zde.