Jsme rodiče, pedagogové, psychologové a právníci, jsme občané České republiky. Není nám lhostejné, jakým směrem se vyvinula situace ve školství v období epidemie onemocnění covid19. Snažíme se nejen předávat mladší generaci informace, ale i rozvíjet osobnost žáků a studentů tak, aby byli pro svůj osobní i občanský život a pro své budoucí povolání vybaveni poznávacími a sociálními dovednostmi, jakož i mravními a duchovními hodnotami. Vedeme ji v duchu zásad vzájemné úcty, důvěry, respektu, kritického myšlení a názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Děti jsou pro nás priorita.

Naše společnost se změnila. Panuje zde neakceptovatelná atmosféra strachu. Odlišné názory jsou zesměšňovány, cenzurovány a jejich nositelé dehonestováni. Otevřená komunikace a svobodná veřejná diskuse se nepřipouští. A to se děje i na školách. S lítostí pozorujeme, jak se v tomto prostředí výše uvedené hodnoty a zásady zcela vytrácejí a jaký negativní dopad to má na naše děti. To je pro nás nepřijatelné. Chceme, aby naše děti žily ve svobodné společnosti.

Je obecně známo, že:

číst dále a podepsat můžete kliknutím zde :)