Tyto dokumenty rodičů byly připraveny ve spolupráci s právní skupinou Zdravého fóra